Harita Mühendisliği

PROGRAMIN AMACI:

Yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi, uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip sistemleri, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla veri toplama ve işleme, sayısal(dijital) ve basılı topografik ve tematik haritaların üretimi, çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması gibi konularda çalışacak insan gücünün yetiştirilmesi.

Harita Mühendisliği’ne girmek için kaç net gerekir? TIKLA ÖĞREN
TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Üstün bir genel yeteneğe sahip, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, çizim yapabilme yeteneğine sahip, başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, hem büroda ve laboratuvarda, hem de açık havada çalışmaktan hoşlanan, sabırlı, dikkatli gözlem yapabilen, arazide çalışabilmek için bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Konum Ölçmeleri Uygulaması, Yükseklik Ölçmeleri, Kartografya, Sayısal Analiz, Veri Tabani Yönetimi, Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi, Kadastro Bilgisi, Fotogrametrinin Temelleri, Jeodezik Astronomi, Koordinat Sistemleri, Yapısal Alet Bilgisi, Uydu Verilerinin Değerlendirilmesi, GPS Tekniği.

KARİYER İMKANLARI:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İller Bankası başta olmak üzere bazı kamu kurum ve kuruluşları, Harita Genel Komutanlığı, İnşaat Şirketleri, Harita Mühendislik Büroları, Harita Üretim Şirketleri, Coğrafi Bilgi Sistemi Şirketleri, Yazılım Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Emlakçılık Şirketleri, Madencilik Şirketleri, Üniversitelerde iş bulma olanakları vardır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş