Hukuk

Hukuk Programı’nın amacı, toplumda bireylerin birbirleriyle veya devletle ya da devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Bu bölümü tercih edecek kişilerin, üst düzeyde akademik yeteneğe, sözel akıl yürütme becerisine, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, sabırlı ve anlayışlı, tarafsız karar verebilen, sorumluluk sahibi, değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven, kuvvetli bir belleğe sahip, insanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda çalışabilen, cesaretli  kimseler olmaları gerekir.

HUKUK KAÇ NETLE KAZANILIR? TIKLA GÖR
BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Türk Hukuk Tarihi, Anayasa Hukuku, Roma Özel Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, İslam Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku, İktisat.

KARİYER İMKANLARI:

Hukuk fakültesi mezunları Hakim, Savcı ve Avukat ünvanları ile çalışmaktadırlar.

Hâkimler, Adalet Bakanlığına bağlı mahkeme salonlarında resmi bir kıyafetle görev yaparlar. Duruşma öncesi duruşmaya hazırlık yapılan çalışma ortamı temiz, düzenli ve rahattır. Hâkimlerin çalışma saatleri düzenlidir. Ancak genç hâkimler atama nedeniyle sık sık yer değiştirmeleri söz konusudur. Hâkimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar. Hâkimler çalışırken meslektaşlarıyla, avukatlarla, savcılarla, hukukçularla, kamu yöneticileriyle, mübaşirlerle, bilirkişilerle, yurttaşlarla iletişimde bulunurlar.

Savcılar genellikle bürolarda ve mahkemelerde çalışırlar. Ancak, suçla ilgili araştırma yapmak için olay yerinde ve olumsuz koşullarda da çalışmak zorunda kalabilirler. Keşif, otopsi, tespit gibi durumlarda açık havada görev yapabilirler. Sorumluluk isteyen, yoğun iş yükü bulunan ve stresli bir meslektir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz konusudur. Çalışırken, hâkim, kaymakam, vali, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla iletişim halindedir.

Hakim ve Savcı olabilmek için mezuniyetten sonra yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gerekir.

Avukatlıkta ise, hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl staj yapılması gerekir. Staj süresinin yarısı mahkemelerde, yarısı tecrübeli bir avukatın yanında geçer. Eğitimini başarı ile tamamlayan bir avukat bir yazıhane açarak dava kabul etmeye başlayabilir. Bazı avukatlar kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda avukat veya hukuk müşaviri olarak görev alırlar.

Bunlardan başka hukuk fakültesi mezunları yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde, kamu Kurumları veya özel işletmelerde müfettiş, uzman, danışman olarak da çalışabilirler. Kaymakamlık sınavlarına katılabilir, başarılı oldukları taktirde kaymakam olabilirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş