İktisat

Tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapan nitelikli insan gücünü yetiştirmek.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine de sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma, inceleme yapmayı, yönetim ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Yaratıcılık da bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

İKTİSAT KAÇ NETLE KAZANILIR? TIKLA GÖR
BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

İktisada Giriş, Kamu Maliyesi, Genel Muhasebe, İktisadi Sistemler, Çalışma Ekonomisi, İktisadi Planlama, İktisadi Düşünceler Tarihi, İstatistik, Sanayi Ekonomisi, İşletme, Para Politikası, Ekonometri, Türkiye İktisat Tarihi, Devlet Bütçesi, Uluslararası İktisat Politikası, Mali Analiz Teknikleri, Türk Vergi Sistemi, Türkiye’nin İdari Yapısı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Yatırım Proje Değerlendirmesi.

KARİYER İMKANLARI:

Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda, hammadde ve işgücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde; üretim, planlama, ticaret bölümlerinde; bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlarda Uzman, yönetici, danışman  gibi pozisyonlarda olarak çalışırlar.

Mezunlar; Kaymakamlık, Sayıştay Denetçisi, İdari Hakimlik, Müfettişlik, Uzmanlık gibi kariyer mesleklerin yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmaları halinde bu alanlarda da iş imkanlarına sahiptirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş