İslami İlimler

PROGRAMIN AMACI:

Farklı medeniyetlerin birikimlerinden istifade edebilecek, geçmişi ve bugünü bilimsel zihniyetle tahlil edip sağlıklı biçimde anlamaya çalışan, hayatın ve mesleğin gerektirdiği donanıma sahip, sosyal bilimler nosyonu kazanmış, sorumluluk bilinci taşıyan mezunlar yetiştirmek.

Ayrıca ulaştığı sonuçları evrensel ölçülerde geliştirirken diğer yandan bu birikimi başta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Balkanlar ve İslam dünyası olmak üzere bütün dünyayla paylaşmayı hedeflemektedir.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Normalin üzerinde genel yeteneğe, okuduğunu anlama ve düşüncelerini söz ve yazı ile ifade edebilme gücüne sahip, başkalarını etkileyebilen, ikna edebilen, düzgün konuşma becerisine sahip, başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarlı, yeniliklere açık, geniş görüşlü, insanlara yardım etmekten hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Hadis Tarihi, Sistematik Kelâm, Çağdaş İslâm Akımları, İslâm Mezhepleri Metinleri, Tasavvuf Tarihi, Arapça Tercüme Teknikleri, Arap Dili ve Ekolleri.

KARİYER İMKANLARI:

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, ülkemiz yükseköğretim sisteminde İlahiyat Fakültelerine denk bir fakülte olup mezunları İlahiyat Fakültesi mezunları ile aynı haklara sahip olacaktır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş