İşletme

İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan işletmeleri kuran ve yöneten kişilerin yetiştirilmesi.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Sayısal düşünme yeteneğine, organizasyon yeteneğine, fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne, ileriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine, yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip, matematik ve sosyal konulara ilgili, zamanı iyi kullanabilen, ekip çalışması yapabilen kimseler olmaları gerekir.

İşletme Kaç Netle Kazanılır? TIKLA GÖR
BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Psikoloji, Envanter ve Bilanço, İşletme Yönetimi, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Ticaret Hukuku, Para ve Banka, Bilgisayara Giriş, Yönetim Ekonomisi, Şirketler Muhasebesi, Sermaye Piyasası Hukuku, Muhasebe Organizasyonu, Araştırma Yöntemleri, Yönetim Muhasebesi, Uluslararası İşletmecilik, İşletme Politikası, Kooperatifçilik.

KARİYER İMKANLARI:

Büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin, planlaması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler. Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir.

İşletmeciler, kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda müfettiş, uzman gibi pozisyonlarda görev alabilirler.

Sınav ve staj şartlarını yerine getirdikten sonra serbest muhasebeci veya  mali müşavir olarak kendi işlerini kurabilirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş