Hidrojeoloji Mühendisliği

İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik çalışmalar ve araştırmalar yapan nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

Hidrojeoloji Mühendisliği kaç netle kazanılır? TIKLA ÖĞREN

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Üst düzeyde genel yeteneğe, Araştırıcı bir özelliğe sahip, Başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen derslerine karşı ilgili ve bu konularda başarılı, Meraklı ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Fiziksel Jeoloji, Akışkanlar, Termodinamik, Yapısal Jeoloji, Mineraloji, Hidroloji, Petrografi, Bilgisayar Programlama, Sayısal Çözümleme, Hidrojeokimya, Toprak Mekaniği, Çevresel Hidrojeoloji, Su Kaynakları, Jeotermal Enerji, Sulama ve Drenaj, Krast Hidrojeolojisi, Akifer Testleri, Su Kalitesi ve Kontrolü, Hidrojeolojik Modeller.

KARİYER İMKANLARI:

Hidrojeoloji mühendisleri Devlet Su İşleri (DSİ), Maden Tetkik ve Arama (MTA), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Belediyeler gibi kamu kurumlarında; sondaj ve su arıtma ile ilgili özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

Ayrıca jeoloji amaçlı işlerde, yol inşaatı, zemin etüdü gibi çalışmalarda görev alabilmektedirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş