Sosyal Hizmetler

PROGRAMIN AMACI:
Sosyal Hizmetler Programı; ülkenin temel sosyal yapısı, sorunları ve sosyal hizmet metodolojisi hakkında bilgi ve beceriye sahip, sosyal politika ve planlamaya katılacak, çeşitli düzeylerdeki (kamu, yerel, sivil toplum örgütleri) sosyal hizmetlerde; planlayıcı, yönetici, örgütleyici, araştırmacı ve uygulayıcı olarak görev yapacak sosyal hizmetler uzmanları yetiştirmeyi ve sosyal hizmet alanında bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmayı amaçlar.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:
Sosyal hizmetler programında okumak isteyenlerin; insanları tanımak ve onların sorunlarıyla ilgilenmek isteyen, iletişim becerilerini geliştirebilecek, insan haklarına duyarlı, insanların değişme ve gelişme gücüne sahip olduklarına inanan, yaşadığı sosyal çevresinde, ülkesinde ve dünyada yaşanan toplumsal sorunlarla ilgilenen kişiler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Programın öğretim süresi dört yıldır. Sosyal hizmetler programı; fakülte olarak AYT puan türü ile Yüksekokul olarak ise TYT puan türü ile öğrenci almaktadır. Öğretim süresince; Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme, Sosyal Hizmete Giriş, Toplumsal Yapı, Sosyal Sorunlar, İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre, Sosyal Hizmet Mevzuatı, Sosyal Hizmet Araştırması, Sosyal Politika ve Planlama, Sosyal Hizmet Yönetimi, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet gibi temel derslerin yanında sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve hukuk alanlarından da temel bilgiler içeren dersler okutulmaktadır.

KARİYER İMKANLARI:
Sosyal Hizmet Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler ?Sosyal Hizmet Uzmanı? unvanını almaya hak kazanırlar. Sosyal Hizmet Uzmanları; Başbakanlık, Aile Araştırma Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, GAP İdaresi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri, çocuk bakım yuvaları, kreş ve gündüz bakım evleri, yetiştirme yurtları, huzurevleri, kadın sığınma evleri, özürlü rehabilitasyon merkezleri, yaşlı dayanışma merkezleri, Sokak Çocukları Merkezi, Sağlık Bakanlığı, hastaneler, aile sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı, okullar, mesleki eğitim merkezleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Eğitim Evi, Adli Tıp Kurumu, üniversiteler, mediko sosyal merkezleri, sağlık kültür spor daire başkanlıkları, Maliye Bakanlığı, Emekli Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimler, kriz merkezleri, sivil toplum örgütleri, sanayi kuruluşları, insan kaynakları birimleri, diyaliz merkezleri ve dershanelerde çalışma imkânına sahiptirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş