İhtisas Üniversiteleri 15 Oldu. – Doğru Tercihler

İhtisas Üniversiteleri 15 Oldu.

Yeni YÖK’ün yükseköğretimde 2020 yılı hedefleri arasında kamuoyuna beyan ettiği hedeflerden biri olan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında 5 yeni üniversite ve ihtisas alanının daha belirlenme süreci tamamlandı.

YÖK tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez 2015 yılında başlatılan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler” kapsamında ilgili paydaşların da katılımlarıyla daha önce seçilen 10 üniversiteye ilaveten seçilen yeni 5 üniversite ve ihtisas alanları YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından YÖK’te gerçekleştirilen toplantıda açıklandı.

Bu proje ile birlikte üniversitede, bölgedeki ekonomik aktörler arasındaki hareketliliği destekleyen programların çeşitlenmesinin, bölgesel gereksinimleri karşılayacak eğitim programlarının geliştirilmesinin, artık bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamı ile bölge temelli öğrenme süreçlerinin oluşturulmasının da beklendiğini vurgulayan YÖK Başkanı Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Üniversitelerin bölgesel kalkınma konusundaki bir diğer önemli getirisi, ekonomik başarı, bireysel yetenekler ve gruplar arası bilgi transferi ile de doğrudan ilişki sağlamasıdır. Ayrıca, üniversitelerin yerel düzeydeki araştırma sonuçlarının ilgili özel ve kamu sektörleriyle paylaşılarak üretime dönüştürülmesi hedeflenmelidir. Bölgesel kalkınma ajansları ile etkin bir iletişim ağı kurularak, sinerji doğuran çalışmalar yapılması beklenmektedir. Projenin beklenen gücü gerçekten etkin ve yüksektir, henüz 4 yıllık bir proje olmasına rağmen birçok filizlenmeyi görmekteyiz ve projeden Türkiye’nin geleceği için gerçekten umutluyuz. Özetle bu proje, ’bir birlikte çalışma projesidir.’”

YÖK Başkanı Yekta Saraç konuşmasının sonunda proje kapsamında yeni seçilen 5 üniversiteyi ve ihtisas alanlarını açıkladı. Buna göre;

Artvin Çoruh Üniversitesi “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler”,

Bartın Üniversitesi “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları”,

Hitit Üniversitesi “Makine ve İmalat Teknolojileri”,

Kırklareli Üniversitesi “Gıda”

Yozgat Bozok Üniversitesi “Endüstriyel Kenevir”

alanlarında “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler” olarak seçildi. Açıklanan 5 yeni üniversitenin daha katılımıyla proje kapsamındaki üniversite sayısı 15’e çıktı.

Proje kapsamında daha önce 10 üniversite belirlenmişti

YÖK Başkanlığının koordinasyonunda, ilgili kurum ve bakanlıklar ile işbirliği içinde yürütülen proje süreci kapsamında toplam 10 üniversite bulunmakta idi. Buna göre;

Bingöl Üniversitesi; tarım ve havza bazlı alanında,

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; hayvancılık alanında,

Düzce Üniversitesi; sağlık ve çevre alanında,

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım ve jeotermal alanında,

Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında,

Aksaray Üniversitesi; spor ve sağlık alanında,

Kastamonu Üniversitesi; ormancılık ve tabiat turizmi alanında,

Muş Alparslan Üniversitesi; hayvancılık alanında,

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; çay alanında,

Siirt Üniversitesi; tarım ve hayvancılık alanında

ihtisaslaşacak üniversiteler olarak belirlenmişti.