Marmara Üniversitesi 2017 Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavı

2017 Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönerge ve Kılavuzu

* 2017 Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesineulaşmak için tıklayınız.
* 2017 Özel Yetenek Giriş Sınavı Kılavuzunaulaşmak için tıklayınız.

 


Online Başvuru

Ön Başvuru işlemi için tıklayınız.

Önemli Tarihler

* Başvuru ve Ön Kayıt  : 05-09 Haziran 2017
* Evrak Teslim Tarihi    : 12-16 Haziran 2017
* Evrak Teslim Saati     : 09.30 – 16.30
* Evrak Teslim Yeri       : MU Anadoluhisarı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Ana Binası
* Yetenek Sınavı           : 03-07 Temmuz 2017

Önemli Bilgiler;

2017 Özel Yetenek Giriş Sınavı Ön Başvuruları internet üzerinden Online olarak yapılacaktır.

Adayların Online Kayıtlarında; öğrenci belgesi, öğrenci kimliği gibi tüm evraklarında kullanılacak son 6 ay içinde çekilmiş ve adayın yüz hatlarını net ifade eden Vesikalık Fotoğraf yüklemeleri gerekmektedir. Aksi taktirde yüklenen resimler kabul edilmeyeceğinden başvurularınız geçersiz sayılacaktır.

* Kendisi evrak kayıt tarihinde gelemiyecek 18 yaşından küçük adayların velisi (aile fertlerinden yaşı tutan birey), kayıt işlemini noter onayı olmadan, 12-16 Haziran 2017 tarihleri arasında evrak tesliminigerçekleştirebilirler.

* Kendisi evrak kayıt tarihinde gelemiyecek 18 yaşından büyük adayların, 12-16 Haziran 2017 tarihleri arasındaki evrak teslimi için (ulusal/uluslararası müsabakalarda görevli/izinlilik halleri dahil) noter onaylı vekalet gerekmektedir.

Bir aday en fazla iki bölüme başvuru yapabilmektedir.

12-16 Haziran 2017 tarihleri arasındaki evrak teslimi sırasında iki bölüme başvuru yapacak adayların, asıl belgeleri yanında olmak şartıyla, iki ayrı bölüm başvuru dosyası için fotokopilerikabul edilecektir.

12-16 Haziran 2017 tarihleri arasında evrak teslimi yapmayan adaylarınOnline kayıt yaptırmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş