YGS’den 150 Barajını Geçenler İçin Bir Öneri: “Özel Yetenek Sınavları”

Özel Yetenek Sınavları İçin Nereye Başvurulur?

 • Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu üniversitelere yapılır.
 • Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili üniversite tarafından yürütülür.

Özel yetenek sınavı ile girebileceğiniz bölümleri görmek için buraya tıklayın!

Özel Yetenek Sınavı Başvuru İçin Genel Şartlar;

 • YGS puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olmak gereklidir. Bu taban puandır. İlgili üniversite bu puandan daha yüksek bir taban puan belirleme hakkına sahiptir.
 • Özel yetenek sınavları ile ilgili şartlar üniversiteler tarafından basın-yayın organlarıyla adaylara
 • Özel yetenek sınavları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar doğrultusunda, bu programların bağlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından yapılır.
 • Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan eş değer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları
 • Merkezî yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.
 • Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunları merkezî sınava girmeden özel yetenek sınavı sonucu ile Konservatuvarların lisans devresine Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirileceklerdir. Bu adayların yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler ilgili üniversite tarafından yürütülecektir.
 • Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim ve Heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin saptanması için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir. Bu adayların değerlendirme ve seçme işlemleri ilgili rektörlüklerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılacaktır.

Özel Yetenek Sınavı Puanların Hesaplanması

Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

 1. ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
 2. Ortaöğretim Başarı Puanı
 3. 2017-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)

Bir önceki yıl, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülür.

 

Engelli Öğrenciler İçin Özel Yetenek Sınavları

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla;

YGS puanlarından en az birinin 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Engelli öğrenciler (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu), özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara, YGS puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilerek (yetenek sınavını kazanan öğrencilerin) kayıtları yapılır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş