Mekatronik Mühendisliği

Her türlü karmaşık tasarım gerektiren mekanik, elektrik, elektronik ve optik  bileşenlerden oluşan, elektronik alet ve iletişim sistemlerinin,  tasarımını yapan,  üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki  ve fonksiyonlarını kuran  ve  geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişilerin yetiştirilmesi.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Matematik ve fen alanında özellikle fizik konularına ilgi duyan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve çizim  yeteneğine sahip, tasarım gücü kuvvetli, mekanik yeteneği olan, elektronik makinelerle çalışmaktan hoşlanan, araştırıcı, gözlerinde aşırı kusur bulunmayan, algılama, sayı ve sembollerle akıl yürütme ve analiz etme yeteneğine sahip kimseler olması gerekir.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ KAÇ NETLE KAZANILIR? TIKLA GÖR
BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Malzeme Bilimi, Uygulamalı bilgisayar programları, Elektrik-Elektronik,  İşletme Organizasyonu, İşletme Organizasyonu, Bilgisayar Destekli Çizim, Akışkanlar Mekaniği, Bilgisayar Destekli Çizim, Sistem Analizi, Sensör Tekniği, Proses Kontrol.

KARİYER İMKANLARI:

Mekatronik tasarımı; mekanik sitemlerin kontrolünde sağladığı büyük kolaylıklardan dolayı son yıllarda çok geniş bir uygulama alanı bulmuştur.

Günümüzde kontrol sistemlerinin tasarımının genelde mikroişlemci tabanlı kontrol sistemlerine yöneldiği göz önüne alınırsa mekatronik mühendisliğinin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Mekatronik Mühendislerinin yaptığı mekatronik tasarımlar, elektronik tartı, takometre, taşıtlardaki süspansiyon sistemi, takım tezgahlarının kontrolü gibi hassas ölçümleri gerektiren alanlarda kullanılmaktadır.

Yukarıda belirtilen çok yönlü karmaşık bilgi ve kavramlarla donatılmış mekatronik mühendisleri bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalarda, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve  kullanan araştırma merkezlerinde  öncelikle iş bulabilme ayrıcalığına sahiptirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş