Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalürji ve malzeme mühendisi, bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi çalışmalarını yürüten kişidir.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Üst düzeyde genel yeteneğe, fen bilimlerinde akıl yürütme yeteneğine, tasarlama, plan yapma ve uygulama gücüne sahip, işbirliği halinde çalışabilen, uzun süre ayakta durabilecek kadar bedence sağlam, araştırıcı kimseler olmaları gerekir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kaç Netle Kazanılır? TIKLA GÖR

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Temel Fizik, Temel Kimya, Eğitim Bilimine Giriş, Mekanik, Analitik Kimya, Genel Biyoloji, Eğitim Psikolojisi, Elektrik Laboratuvarı, Eğitim Sosyolojisi, Elektrik, Kuantum Fiziği, Fizikokimya, Optik, İnorganik Kimya, Omurgasız Hayvanlar Sistematiği, Genel Öğretim Metotları, Ölçme ve Değerlendirme, Organik Kimya, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Bilgisayar Programlama, Atom ve Çekirdek Fiziği, Genetik, Çevre Biyolojisi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik.

KARİYER İMKANLARI:

Meslek elemanları büyük çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve meslek eğitim merkezlerinde Metalurji Teknoloji Alanının İzabe Dalının alan ortak dal ve derslerini vererek öğretmenlik yapabilirler.

Mezunlarının tamamına yakını özel veya kamu sektöründe kolaylıkla ve yüksek ücretlerle iş bulmaktadırlar.

Dünyada ve Türkiye’de, otomotiv sanayi, inşaat sanayi devam ettiği sürece Metalurji ve Malzeme Mühendisliği güncelliğini kaybetmeyecektir. Ayrıca seramik metalurjisindeki ve cam metalurjisindeki gelişmeler ve yeni teknolojik gelişmeler bu mesleğin önemini daha da artırmaktadır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş