Nükleer Enerji Mühendisliği

Atom çekirdeğinin çeşitli süreçler sonunda parçalanması ile ilgili enerjinin kontrollü ve güvenli bir şekilde elde edilmesi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli tasarım, işletme ve araştırma çalışmalarını yürütecek kişilerin yetiştirilmesi.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Üst düzeyde genel yeteneğe, bilimsel meraka sahip, fizik ve matematik konularına ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı, bedence sağlam, dikkatli, yaratıcı, sorumluluk duygusu gelişmiş, soğukkanlı, çabuk karar verebilen, işbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Matematik, Fizik, Bilgisayar Programlama, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Mukavemet, Malzeme Bilgisi, Isı İletimi, Nükleer Fizik, Teknik Elektronik Çizim, Nükleer Reaktör Fiziği, Nükleer Reaktör Mühendisliği, Nükleer Malzeme, Nükleer Reaktör Kontrolü.

KARİYER İMKANLARI:

Nükleer enerji mühendislerinin iş olanakları oldukça sınırlıdır. Ancak ülkemizde nükleer santral kurulması çalışmaları başladığından ve bu mesleğin eğitimi sınırlı sayıda kişiye verildiğinden meslek elemanlarının iş bulma imkanlarının artması beklenmektedir.

Bu meslekte yabancı dil çok önemli olduğundan, yabancı dil bilgisi iyi olanlar (özellikle İngilizce) daha iyi şartlarda ve daha kolay iş bulabilmektedirler.

Nükleer enerji santrallerinde, enerji sektöründe, endüstriyel üretim tesislerinde, araştırma-geliştirme laboratuvarlarında, sağlık fiziği bağlamında hastane ve tıbbi laboratuvarlarda, kamu kurumlarında genellikle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu) ve TEAŞ (Türk Elektrik A.Ş)’de  çalışabilirler.

Ülkemizde bu mesleği edinen öğrencilerin bir kısmı da yurt dışında çalışmaktadırlar.

Bunların dışında üniversitelerin alana uygun  bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışma olanağı da vardır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş