Peyzaj Mimarlığı

Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışacak kişilerin yetiştirilmesi.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Peyzaj mimarı olmak isteyenlerin; şekil ve mekan ilişkilerini görebilme yeteneğine, estetik görüşe sahip, yaratıcı, olaylara geniş açıyla yaklaşma ve değişikliklere uyum sağlama özelliğine sahip, çevre sanat, kültür olaylarına duyarlı, doğayı seven iyi bir gözlemci kimseler olmaları gerekir.

Peyzaj Mirmarlığı Kaç Netle Kazanılır? TIKLA GÖR
BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Matematik, Meteoroloji, Peyzaj Mimarlığı, Çizim Tekniği, Sanat Tarihi, Mimarlık Bilgisi, Bilgisayar Programlama, Peyzaj Ekolojisi, Sera Salon Süs Bitkileri, Temel Tarım, Maket Tekniği, Mevsimlik Çiçekler, Peyzaj Onarım Tekniği.

KARİYER İMKANLARI:

Kamu kuruluşlarında peyzaj mimarlığı bölümü mezunlarına uygun kadro sınırlıdır. Ancak belediyelerin park, bahçe vb. çevre düzenleme işlerine ağırlık verme eğiliminde olmaları, toplu konutların günden güne çoğalmasına paralel olarak çevre düzenlemelerinin, planlarının yapılması bir zorunluluk arz etmekte olup, buna bağlı olarak da peyzaj mimarlarına olan talep gittikçe artmaktadır.

Kendi özel çabaları ile peyzaj mimarlığı bürosu kuranlar, kendilerine iş olanağı sağlamaktadırlar. Süs bitkileri yetiştiriciliği, üretimi ve satışını yapabilirler.

Peyzaj Mimarı çalışmalarının büyük bölümü doğal alanlarla ilgilidir. Bunun yanında kentsel ve kırsal ortamlarda ve yerleşim alanları içinde de çalışırlar. Çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. Büro dışındaki alan çalışmaları, mevsime göre zor koşullarda olabilir.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş