Mimarlık

Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve olanaklarına göre tasarımını yapan ve yapımını denetleyen kişilerin yetiştirilmesi.

Mimarlık, insanın içinde yaşamını sürdüreceği yapıların estetik ve kullanışlılık ilkelerini göz önüne alarak tasarlama sanatıdır. Mimar bu amacı gerçekleştirmek için; bina tasarımı ile ilgili yapısal tasarım, inşaata ait ve mühendislik ile ilgili problemleri çözümler, binanın planını çizer, yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, el ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,  görsel sanatlara ilgili, estetik görüş sahibi, dikkatli ve titiz, mimari tasarımın kalitesini etkilemesi açısından güzel sanatlar bilgisine sahip, kimseler olmaları gerekir.

Mimarlık Kaç Netle Kazanılır? TIKLA GÖR
BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi, Malzeme Mekaniği, Yapı Bileşenleri ve Kaplama Malzemeleri, Enerji Yetkin Bina Sistemler Tasarımı, Peyzaj Tasarımı, Şantiye veya Arkeolojik Kazı Stajı, Kent Planlaması Stüdyosu, Strüktürlerin Davranış ve Analizi, Detay Bilgisi, Tesisat Bilgisi.

KARİYER İMKANLARI:

Meslek elemanları büyük çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve meslek eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapabilirler.

Mimarlar, inşaat firmalarında, işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler.

Mimarlık alanında bilgisayar kullanımı ve teknolojik gelişmeler, çizim, fiyat belirleme ve hesaplama işlemlerini kolaylaştırsa da bu alanda yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen elemanlara ihtiyaç vardır.

Ülkemizde mimarlık fakültelerini bitiren kişiler hemen mesleğe başlayıp, büro açabilmektedirler. Oysa çoğu Avrupa ülkesinde mezun olduktan sonra yetkili olarak çalışabilmek için tecrübeli bir kişinin yanında belirli bir süre çalışma şartı aranmaktadır. İleriki yıllarda böyle bir zorunluluk getirilebilir. Piyasada her zaman için tecrübeli, nitelikli mimarlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş