Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatının dünya dil ve edebiyatları içindeki yerinin belirlenmesi, özellikleri, gelişimi ve ürünlerinin değerlendirilmesi konularında bilimsel araştırma ve incelemeler yapabilecek, buradaki eğitim ve öğretimden elde ettiği bilgi ve deneyimi, ortaöğretim kurumlarına aktarabilecek elemanlar yetiştirmektir.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Sözel yeteneği gelişmiş, dil ve edebiyata ilgi duyan, insanlarla iyi iletişim kurabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, dikkatli, işine özen gösteren, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Osmanlı Türkçesi, Çağdaş Türk Edebiyatı, Ortak Eğitime Giriş, Türk Dili Tarihi, Klasik Edebiyat İncelemeleri, Edebiyat Öğretimi, Dil Öğretimi, Yazarlık, Klasik Arapça, Dilbilimine Giriş, Girişimcilik ve Liderlik.

KARİYER İMKANLARI:

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Türk Dil Bilimcisi” unvanı verilir.
Mezunlar, Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen de olabilirler.

Türk Dili ve Edebiyatı alanınında araştırmacı, edebiyatçı ve uzman olabildikleri gibi, dünyadaki pek çok üniversitede Türkçe, Türk Kültürü, Osmanlı Türkçesi ve Tarihi alanlarındaki dersleri de okutabilecek donanıma sahip olarak yetişmekte, yurt dışındaki Türkoloji Bölümleri, Orta Asya ve Ortadoğu Araştırma Merkezleri ile Türkiye Araştırmaları Merkezlerinde görev alabilmektedir.

Bölüm mezunları disiplinler arası birikimleriyle özel radyo ve televizyonlarda, kütüphanelerde, arşivlerde, kamu veya özel kurumların ilgili birimlerinde de çalışabilmektedirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş