Psikoloji

PROGRAMIN AMACI:

İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve tedavisi yönünde faaliyetlerde bulunan kişilerin yetiştirilmesi.

Psikoloji’ye girmek için Kaç Net yapmak lazım? TIKLA ÖĞREN

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Üst düzeyde sözel yeteneğe sahip, sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu konuda başarılı, insanlarla iletişimde bulunmaktan ve onlara yardım etmekten hoşlanan, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilen, başkalarını etkileyebilen, kendisi ile barışık, sabırlı, hoşgörülü ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Matematik, Ruh Sağlığına Giriş, Motivasyon ve Heyecan, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisine Giriş, Sosyal Psikolojiye Giriş, Psikopatoloji, Psikosomatik Hastalıklar, Öğrenme Psikolojisi, Anormal Davranışlar Psikolojisi, Psikolojik Danışmanlık.

KARİYER İMKANLARI:

“Psikoloji Bölümü”  bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon  programını başarı ile tamamlayanlar,  lise ve dengi okullarda  Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri, Psikoloji  ve  Rehber Öğretmen alanlarında görev alabilirler.

Psikoloji bölümünü bitiren bir kimse, eğitimi sırasında felsefe, sosyoloji gibi alanlarda yeterli düzeyde eğitim görmüş olmak ve öğretmenlik sertifikası almak koşulu ile orta  dereceli  okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak görev alabilirler.

Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikoloğu olarak görev almaktadırlar.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş