Sözcükte Yapı

Sözcükte Yapı

Türkçede sözcüklerin yapıları, aldıkları ekler ve kökleri bakımından incelenir. Sözcüklerin yapıları, basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üç ana grupta incelenir.

Basit Sözcükler

Basit sözcükler, ek almamış veya yapım eki almış ancak kök anlamını korumuş sözcüklerdir. Örneğin, “kalem”, “kitap”, “ev” gibi sözcükler basit sözcüklerdir.

Türemiş Sözcükler

Türemiş sözcükler, yapım eki alarak yeni anlamlar kazanmış sözcüklerdir. Örneğin, “kalemci”, “kitapçı”, “evde” gibi sözcükler türemiş sözcüklerdir.

Birleşik Sözcükler

Birleşik sözcükler, iki veya daha fazla sözcüğün kaynaşmasıyla oluşan sözcüklerdir. Örneğin, “köprübaşı”, “elmadağ”, “sözcük” gibi sözcükler birleşik sözcüklerdir.

TYT Türkçe Testlerinde Sözcükte Yapı Konusu

TYT Türkçe testlerinde sözcükte yapı konusu, genellikle şu şekilde sorulur:

 • Bir sözcüğün yapısı nedir?
 • Bir sözcüğün aldığı ek hangi türde bir ektir?
 • Bir sözcüğün aldığı ek, sözcüğün anlamını nasıl değiştirmiştir?
 • Bir sözcüğün aldığı ek, sözcüğün görevini nasıl değiştirmiştir?

Sözcüğün Yapısını Belirlemek

Bir sözcüğün yapısını belirlemek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Sözcüğün köküne bakılabilir. Eğer sözcüğün kökü tek bir heceden oluşuyorsa, sözcük basittir. Eğer sözcüğün kökü birden fazla heceden oluşuyorsa, sözcük türemiş veya birleşik olabilir.
 • Sözcüğün aldığı ekler incelenebilir. Eğer sözcüğün aldığı ekler yapım eki ise, sözcük türemiş olabilir. Eğer sözcüğün aldığı ekler çekim eki ise, sözcük basit veya birleşik olabilir.
 • Sözcüğün cümledeki görevine bakılabilir. Eğer sözcük cümlede yeni bir anlam kazanmışsa, sözcük türemiş olabilir.

TYT Türkçe Testlerinde Sözcükte Yapı Konusunda Çıkmış Sorular

TYT Türkçe testlerinde sözcükte yapı konusunda çıkmış bazı sorular şunlardır:

 • “Güzellik yarışmasında birinci olan genç kız çok mutluydu.” cümlesinde altı çizili sözcük hangi türdendir?
 • “Ağacın dalları rüzgârda sallanıyor.” cümlesinde altı çizili sözcük hangi ek türüdür?
 • “Yarın okula gitmem gerek.” cümlesinde altı çizili sözcük hangi ek türüdür?

Bu sorularda, sözcüklerin yapısı, aldığı ek türüdür. Soruların cevabını bulmak için, sözcükleri ve aldıkları ekleri dikkatlice incelemek gerekir.

TYT Türkçe Testlerinde Sözcükte Yapı Konusunda Başarılı Olmak İçin

TYT Türkçe testlerinde sözcükte yapı konusunda başarılı olmak için, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Sözcüklerin yapılarını iyi öğrenin.
 • Sözcükleri ve aldıkları ekleri dikkatlice inceleyin.
 • Çıkmış soruları çözerek pratik yapın.

Sözcükte yapı konusunu iyi anlayarak ve pratik yaparak, TYT Türkçe testlerinde sözcükte yapı konusunda başarılı olabilirsiniz.

TYT Türkçe Testlerinde Sözcükte Yapı Konusu ile İlgili Bazı Önemli Noktalar

 • Sözcüğün yapısı, aldığı eklerle değişebilir. Örneğin, “kalem” sözcüğü isimdir. “-ci” eki alan “kalemci” sözcüğü ise isimden fiile dönüşmüştür.
 • Sözcüğün yapısı, sözcüğün cümledeki görevini de değiştirebilir. Örneğin, “kalem” sözcüğü “kalemi aldım.” cümlesinde özne görevindedir. “-ci” eki alan “kalemci” sözcüğü ise “kalemci oldu.” cümlesinde yüklem görevindedir.
 • Sözcüklerin yapılarını belirlemek için, sözcüklerin köklerine ve aldıkları eklerin türlerine dikkat etmek gerekir.
Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş