Su Ürünleri Mühendisliği

Su ürünleri alanında yetişen ziraat mühendisi, denizlerde, göllerde ve akarsularda yaşayan ve besin olarak yararlanılabilecek hayvan ve bitkilerin yaşayışlarını inceler, üreme ve av dönemlerini belirler, bunların en ekonomik biçimde üretimini ve pazarlanmasını planlar, ürünlerin besin değerinin korunması için önlemler alır.

Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünü Kaç Netle Kazanırsın? TIKLA ÖĞREN
TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Ziraat mühendisliğinin su ürünleri alanında çalışmak isteyenlerin normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere, özellikle zoolojiye ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, inceleme ve araştırma merakı olan kimseler olmaları beklenir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Öğretim süresi 4 yıldır. Su ürünleri programında matematik, fizik, kimya, botanik, anatomi ve fizyoloji, genetik ve meteoroloji gibi temel derslerden başka tarımsal yapılar ve sulama, hayvan yetiştirme, hidrobiyoloji, oşinografi, balık biyolojisi, bitkisel su ürünleri ve üretim teknolojisi, su ürünleri mevzuatı, su kalitesi ve balık hastalıkları gibi dersler okutulmaktadır.

KARİYER İMKANLARI:

Su ürünleri alanında yetişen ziraat mühendisleri Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları’na bağlı su ürünleri üretme çiftliklerinde çalışabilirler veya kendileri özel üretme çiftlikleri kurabilirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş