Tarımsal Yapılar ve Sulama

Ziraat Mühendisliğinin önemli bir uzmanlık dalı olan, bazen Tarımsal İnşaat Mühendisliği olarak da tanımlanan Tarımsal Yapılar ve Sulama, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılması, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarındaki uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmelerini sağlayan ve etkileri uzun ömürlü olan önlemlerin alınması ile ilgili bir bilim olarak tanımlanabilir. Program bu konularda çalışabilecek Ziraat Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamıştır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Sayısal akıl yürütme gücüne sahip, şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,  hem büroda hem de açık havada çalışmaktan hoşlanan, sabırlı, dikkatli gözlem yapabilen, arazide çalışabilmek için bedence sağlam ve güçlü kimseler olmaları gerekir.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Kaç Netle Kazanılır? Tıkla Gör
BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Sulama Ve Drenaj, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Meteoroloji, Toprak Su Yapıları, Tarımsal Yapılar, Arazi Toplulaştırması, Kırsal Yerleşim Planlaması ve Çevre Kontrolü gibi teorik derslerin yanında;  Ölçme Bilgisi, Sulama ve Drenaj, Zemin Mekaniği, Hidrolik ve İnşaat laboratuvarları şeklinde uygulama dersleri verilmektedir.

KARİYER İMKANLARI:

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nden mezun olanlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve GAP İdaresi Başkanlığı gibi kamu kuruluşlarında görev alabilirler.

Ayrıca, alanda faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde de çalışabilirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş