Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Bitki besleme, gübreler ve gübreleme, toprak verimliliği, organik tarım, topraksız kültürde gübreleme, toprak kimyası, toprak etüt ve haritalama, arazi kullanım planlaması, toprak fiziği, toprak – su koruma ve toprak biyolojisi dallarında çalışmalar yürütülmektedir. Bunlarla ilgili olarak, çeşitli kültür bitkilerinin beslenme durumlarının belirlenmesi, bitki ve toprak analizleriyle besin elementi noksanlıklarının tespiti ve gübreleme, çevre kirliliği ve tarım alanlarının korunması, uydu verileri ile toprakların sınıflandırılması ve ürün tahminlerinin yapılması konularında çalışabilecek insan gücünü yetiştirmek ve bu alanlarda araştırmalar gerçekleştirmektedir.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme’yi Kaç Netle Kazanırsın? TIKLA ÖĞREN
TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Toprak ve bitkilerle uğraşmayı seven, araştırmacı ve yönünü ağır basan, insanlarla iletişimi iyi olan, açık havada çalışmaktan hoşlanan, tarımsal üretime ilgi duyan, doğayı ve çevreyi korumayı ilke edinen, ileri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Tarımsal Meteoroloji, Botanik, Genel Ekonomi,  Ölçme Bilgisi, Organik Kimya, Tarım Tarihi ve Deontoloji, Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Gübreleme, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ekim Dikim Gübreleme Makineleri, Toprak Genetiği ve Sınıflandırılması.

KARİYER İMKANLARI:

Programı tamamlayanlara “Ziraat Mühendisi” ünvanı verilir.

Kamu sektöründe başta Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kurumlarında; arazi etüt ve haritalama, toprak ıslahı, toprak verimliliği, arazi değerlendirme ve planlama, doğal kaynaklar yönetimi gibi alanlarda çalışmaktadırlar.

Özel sektörde ise; başta gübre fabrikaları, özel toprak ve bitki analiz laboratuvarları, inorganik ve organik gübre pazarı, organik tarım işletmeleri, sera işletmelerinde çalışabilmekle birlikte birçok firmaya danışmanlık da yapabilmektedirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş