Veterinerlik

Evcil hayvan nesillerinin iyileştirilmesi, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, hayvansal besinlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü konularında eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapmaktadır.

Veterinerlik için kaç net gerekir? TIKLA ÖĞREN
TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

İnceleme, araştırma merakı olan, iyi gözlem yapabilen, fen bilimlerine özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgi duyan, hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan, çabuk ve doğru karar verebilen, sabırlı, dikkatli, düzenli, görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam, sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Anatomi, Histoloji Ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Cerrahi, Farmakoloji, Parazitoloji, Bakteriyoloji, Hayvan Besleme, Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvan Irkları, Hayvanların Suni Ve Tabii Metotlarla Çoğaltılması, Dahiliye.

KARİYER İMKANLARI:

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Veteriner Hekim” lisans diploması ve “Veteriner Hekim” ünvanı verilir.  Ülkemizde halen büyük bir veteriner hekim açığı bulunmaktadır.

Hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde; ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık kontrol, kalite kontrol, üretme, işletme ve yönetim alanlarında çalışabilirler.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, belediyelerde, Türkiye Jokey Kulübüne bağlı hayvan hastanelerinde, özel sektörün işlettiği et, süt kombinalarında rahatlıkla iş bulabilirler.

Ayrıca bulundukları bölgenin Veteriner Hekimler Odasına kayıt olmak şartıyla kendi kliniklerini açabilirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş