TYT Netlerimi Nasıl Arttırırım?

TYT de toplam 120 soru yer alıyor. Bu sorular 40 matematik, 20  fen bilimleri, 40 türkçe, 20 sosyal bilimler sorusudur. Sınava giren tüm adaylar tüm sorulardan sorumludur. Şimdi ders ders nasıl çalışmamız gerektiğine bakalım.

TÜRKÇE

Türkçe için her gün en az bir paragraf testi çözün. Paragraf soru tiplerine alışkanlığımız arttıkça daha rahat yapılır hale gelecektir.  Ayrıca yine her gün en az bir dil bilgisi testi çözün. Bu konulardan soru kaçırmayacak şekilde tavizsiz sınava hazırlanmak en az 13 net kazandıracaktır.

COĞRAFYA

Coğrafya dersi için kesinlikle harita çalışması yapın. Bir Türkiye haritası edinin hangi bölgelerde hangi iklim türleri yaşanır, hangi illerde hangi tarım ve hayvancılık türü yapılır, sanayi, maden ve hizmet sektörlerinde hangi illerde neler yapılır, dağlar, ovalar, göller ve akarsular gibi soruları harita üzerinde çalışın.  Bu harita çalışmasını yapmak sizin sınavda en az 2 neti daha fazladan yapmanızı sağlar.

TARİH

Tarih dersi için bol bol okuyun. Elinizdeki notları dönüp tekrar tekrar okuyun. Özellikle, Cumhuriyet Dönemi öncesi yüzyıl ile Cumhuriyet Dönemi gelişmeleri çok iyi bilinmelidir. 1808 – 1960 yılları kapsayan tarih bilgisi sayesinde soruların büyük bölümü doğru olarak cevaplarsınız. Her yıl tarih sorularının büyük bölümü buradan gelmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  sınavın en can alıcı kısmını oluşturmaktadır. Kesinlikle, din bilginize güvenerek sınava girmemelisiniz. Geçen yıllarda özellikle mezunların en çok yanlış yaptıkları bölüm burasıdır. Bu bölümden okumalarınızı tam ve eksiksiz yapmak zorundasınız. Gerekirse bazı tanımları yazarak çalışın. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden çıkan 5 sorunun TYT puanına etkisi 18 puandır, bu da yaklaşık 6 matematik sorusuna denk gelmektedir. Dolayısıyla bazı arkadaşlarımız şunu düşünmek zorundadır: Madem matematik sorularını doğru yapmam kolay değil o halde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konularını çok iyi ve eksiksiz çalışmalıyım.

Gelelim matematik ve fen bilimleri derslerinde yapacaklarınıza. Sınavda sorulacak 80 soru, yani sınavın 2/3’si burada yer alıyor. Matematik ve fen bilimleri dersleri için netlerimizi nasıl arttırırız?

MATEMATİK

Matematik konularında netleri arttırmak için önce TYT sınavında ÖSYM’nin soru dağılımını nasıl ayarladığını iyi bilmelisiniz. ÖSYM matematik sorularını problem konuları ile iç içe şekilde sormaktadır. Sınavda 10 ile 12 arasında problem sorusu çıkıyor gibi görülse de aslında her soruda problem mantığı güdülmektedir. O halde, matematik için elimizde ne kadar kaynak varsa tamamının problem sorularını mutlaka çözmelisiniz.

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri için en belirleyici bölüm Biyoloji dersidir. Sayısalcıların büyük bölümü, kimya ve fizik dersinde sıkıntı yaşamazken, biraz ezber gerektiren biyoloji dersinde ciddi problemler yaşanmaktadır. O halde, fen bilimleri dersinde biyoloji için özel çalışma yapmak zorundayız. Tıpkı, tarih dersinde söylediğimiz gibi biyoloji içinde bol okuma yapmak bizi en az 2 yanlış cevaptan kurtaracaktır.