Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler, küreselleşen dünyamızda günlük hayatı doğrudan ilgilendiren; kamu kurum ve kuruluşlarının yanısıra tüm işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve insanların yakından takip ettiği uzman ihtiyacının giderek arttığı bir alan haline gelmiştir.

Uluslararası İlişkilerin değişen niteliğini ve dinamik yapısını dikkate alan bölümünün amacı; diplomasi bilgisiyle donatılmış, uluslararası ekonomik ve politik gelişmeleri izleyebilen, geniş ufuklu, analiz ve sentez yeteneğine sahip, uluslararası barışa katkıda bulunabilecek çok yönlü uzmanlar yetişmesini sağlamaktır.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Üstün bir sözel yeteneğe sahip, düşüncelerini söz ve yazı ile en etkin biçimde iletebilen, tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk, ekonomi alanlarına ilgi duyan, en az bir yabancı dili iyi bilen, insan ilişkilerinde başarılı kimseler olmaları gerekir.

Uluslararası İlişkiler Kaç Netle Kazanılır? TIKLA GÖR
BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Siyaset Bilimi, Siyaset Sosyolojisi, Makroekonomi, Siyasal Tarih, Uluslararası Hukuk, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, AB Kurumları Hukuku, Avrupa Birliği Ekonomisi, Türk Dış Politikası, Uluslararası Örgütler, Türk Siyasal Yaşamı.

KARİYER İMKANLARI:

Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirenler açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diplomasi alanında çeşitli ünvanlarla görev alabilirler.

Sınavlarda başarılı oldukları takdirde kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş, uzman, yönetici pozisyonlarında çalışabilirler.

Ayrıca, araştırma kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ya da NATO temsilciklerinde, basın-yayın kuruluşlarının uluslararası haber servislerinde, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticiliklerinde, ithalat/ihracat, bankacılık, sigortacılık, reklamcılık ve de danışmanlık gibi çok çeşitli alanlarda iş bulma imkanına sahip olmaktadırlar.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş