Tarım Ekonomisi

PROGRAMIN AMACI: Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Tarım Ekonomisti; hem tarımın

Devamını Oku

Sağlık İdaresi

PROGRAMIN AMACI: Sağlık sistemi amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model

Devamını Oku

Matematik

PROGRAMIN AMACI: Matematikçi, akıl yürütme yoluyla, sayılar, fonksiyonlar ve geometrik şekillerle ifade edilen kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları inceleyen

Devamını Oku

İşletme

PROGRAMIN AMACI: İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış,

Devamını Oku

İslami İlimler

PROGRAMIN AMACI: Farklı medeniyetlerin birikimlerinden istifade edebilecek, geçmişi ve bugünü bilimsel zihniyetle tahlil edip sağlıklı biçimde anlamaya çalışan, hayatın ve

Devamını Oku

İktisat

PROGRAMIN AMACI: Tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin

Devamını Oku

Hukuk

PROGRAMIN AMACI: Hukuk Programı’nın amacı, toplumda bireylerin birbirleriyle veya devletle ya da devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya

Devamını Oku

Harita Mühendisliği

PROGRAMIN AMACI: Yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi, uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip

Devamını Oku