Atılım Üniversitesi Öğrencileri, Okurken Girişimci Oluyor!

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖN KULUÇKA MERKEZİ

Atılım Üniversitesi, TÜBİTAK-KOSGEB işbirliğiyle oluşturulan projede tüm girişimcilere destek ve eğitim planı vardır. Üniversite tüm bölüm öğrencilerine belli sayıda ve mülakat koşuluyla girişimcilik programından faydalanma hakkı tanımaktadır. Mezun olduktan sonra iş kurmak istediğinizde, yani girişimci olmak istediğinizde aldığınız sertifikayla bir adım önde işe başlamış oluyorsunuz.
Atılım Üniversitesi;

• Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı ile stratejik planına uygun olarak üniversitedeki araştırma ortamının ve disiplinlerarası çalışmalarının geliştirilmesini, öğretim kadromuzun ve öğrencilerimizin araştırma çalışmalarının yaygınlaştırılmasını,

• Araştırma Laboratuvaları Projeleri Destek Programı ile araştırma laboratuvaları kurmayı destekleyerek üniversitedeki araştırma ortamının ve disiplinlerarası çalışmalarının geliştirilmesini, kurulan bu laboratuvarlarda lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine çalışma olanakları sağlamayı, Üniversitemiz bilimsel araştırma potansiyelini yükseltecek alt yapıya stratejiler çevresinde ulaşmayı,

• Lisans Araştırma Projeleri Destek Programı ile üniversitede disiplinlerarası ve çok disiplinli araştırma düzeyini yükseltmeyi, yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmayı, araştırma projelerinde takım çalışmalarını arttırmayı, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Atılım Üniversitesinde, üniversite dışından desteklenen TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, SSM, BOREN, SANTEZ vb. projeler, sanayi kurumları tarafından desteklenen projeler, AB Projeleri, uzmanlık konularına göre farklı birim ve merkezlerde yürütülmekte olmalarına rağmen ARGEDA-TTO çatısı altında hizmet almaktadırlar.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Mustafa Kaplan ile Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu tarafından imzalanan protokol ile KOSGEB-ATILIM Teknoloji Geliştirme Merkezi (KOSGEB-ATILIM TEKMER) 23 Mayıs 2013 tarihi itibariyle kurulmuştur.

TEKMER kuruluşu ile öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve bölgemizin teknoloji alanında çalışacak girişimcilerine verimli bir çalışma ortamı sunulması hedeflenmiştir. Üniversite sanayi işbirliğinin somut bir adımı olarak, KOSGEB işbirliği ile bilimsel araştırmalar ve sanayi kuruluşlarının buluşturulması, yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması arzulanmaktadır.

KOSGEB Ankara Siteler Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren KOSGEB-ATILIM TEKMER’in hizmet binası, KOSGEB idari ofisleri ve işlikleri ile hizmete açılmıştır. Tüm işlikler, girişimcilere teslim edilmiştir. Girişimci firmalar ar-ge faaliyetlerine başlamıştır ve hızla devam etmektedir.
İşliklerde faaliyet gösteren firmalar ve faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.
KOSGEB-ATILIM TEKMER bünyesinde yer alan işletmelerin elektrik, su, iletişim ve güvenlik giderleri Atılım Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş