Endüstri Mühendisliği

PROGRAMIN AMACI:

Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama ve denetleme çalışmalarını yapan kişilerin yetiştirilmesi.

Endüstri Mühendisliği’ne girmek için kaç net yapman gerekir? TIKLA ÖĞREN

Endüstri mühendisleri, üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar, üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar.

Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder.

Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar, ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Fikirlerini başkalarına aktarabilen, fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, insanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme, planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme yeteneklerine sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Fizik, Diferansiyel Hesaplar, İşletme Yönetimi, Endüstri Sosyolojisi, Teknik Resim, Malzeme, Mukavemet, Bilgi İşlem, Yöneylem Araştırması, İstatistik, İş Etüdü, Nümerik (Sayısal) Analiz, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması, Kalite Kontrolü, Statik, Lineer Cebir, Lineer Programlama, Makine Elemanları ve Takım Tezgahları, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ergonomi, Sistem Analizi, İş Hukuku.

KARİYER İMKANLARI:

Endüstri mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir.

Endüstri Mühendisliğinin önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. İşletmede verimliliği ve dolayısıyla karlılığı artırmak için endüstri mühendislerinin yaptıkları çalışmalara ihtiyaç vardır.

Endüstri mühendisliğinin önemi anlaşıldıkça iş bulma şansı ve gelir miktarı da artacaktır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş