İletişim Tasarımı

PROGRAMIN AMACI:
İletişim Tasarımı Programı; kurum ve kuruluşların bakış açıları paralelinde iletişim ortamlarında teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlama, tasarlama ve sunma yetkinliklerine sahip iletişimciler yetiştirmeyi amaçlar.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:
İletişim Tasarımı okumak isteyenlerin; iletişimde başarılı, sanatsal görü sahibi, yaratıcı düşünceye sahip, teknolojik gelişmelere açık bireyler olmaları gerekir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:
Programın öğretim süresi dört yıldır. Bölüm hem sanatsal hem de teknolojik yönde bir ders programına sahiptir. Dört yıllık lisans programı süresince; Sosyoloji, Ekonomi, Psikoloji, İşletme, Matematik gibi temel dersler ve İletişim, Araştırma Teknikleri, Fotoğraf, Medya ve İletişim, Animasyon, Bilgisayar Teknolojileri gibi meslek derslerinden oluşan bir program uygulanır.

KARİYER İMKANLARI:
Mezun olan öğrenciler; İletişim Tasarımcısı unvanı ile halkla ilişkiler, tanıtım, reklâmcılık sektörleri ile medyada çalışabilirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş