Maliye

PROGRAMIN AMACI:
Maliye Programı; mali konularda gerekli ihtisası yapmış, kamu ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirmeyi amaçlar.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:
Bu alanda çalışmak isteyenlerin; sayısal düşünme yeteneğine sahip, tertipli, sabırlı, dikkatli, ayrıntı ile uğraşmaktan sıkılmayan, yerinde ve doğru kararlar verebilen ve kararların uygulanmasını izleyebilen kişiler olmaları gerekir.

Maliye Kaç Netle Kazanılır? TIKLA GÖR

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Maliye, Vergi, Muhasebe, Ekonomi, İstatistik, Matematik, Hukuk, Vergi Hukuku, Vergi Sistemi, Bütçe, Mahalli İdareler Maliyesi, Mali Yargı gibi derslerden oluşan bir program uygulanır.

KARİYER İMKANLARI:
Maliye Programını bitirenlerin unvanları, çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişir. Kamu kesiminde çalışanlar, devlet harcamalarını denetleme görevi ve uygulama görevi yapanlar olarak iki gruba ayrılırlar. Kamu kesiminde özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığında denetleme görevi yapan elemanlar, maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol memuru, vergi yoklama memurudur. Uygulama görevi yapan elemanlar ise, defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi memurudur. Bu elemanlar belediye ve il özel dairelerinin ilgili servislerinde görev alabilirler. Maliye alanında eğitim görmüş olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, DPT, Mahalli İdareler, Sayıştay yanında diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Büro açarak bağımsız da çalışabilirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş