Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

PROGRAMIN AMACI:
işletmelerin muhasebe bölümleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Öğrenciler, Tek düzen muhasebeye geçilmesiyle muhasebede bilgisayar kullanımının önemi dikkate alınarak Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Bilgisayarlı Muhasebe I-II dersleri ile hazır muhasebe paket programları ile klasik olarak öğrendikleri muhasebeyi bilgisayarda uygulama becerisini kazanarak, muhasebecilik konusunda mesleki yeterlilik kazanmaktadırlar.

KARİYER İMKANLARI:
Program mezunlarına “Muhasebe Meslek Elemanı” unvanı verilir. Bu programı başarıyla bitirenler hem girişimci hem de çalışan olarak kamu ve özel sektörde çalışabilmektedirler. Kendi ilgi alanları çerçevesinde başta bankacılık, sigortacılık ve muhasebe alanında çalışabilmektedirler. İsteyenlerden yasal zorunlulukları yerine getirenler, muhasebe mesleğini kendi bürolarında icra edebilmektedirler.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş