OBP mi? O da Ne?

hülya yavuzDiploma Notumu mu Yükseltmeliyim;  Yoksa Sınav Müfredatına Yoğunlaşmalıyım!

Üniversiteye yerleştirme puanını oluşturan iki bileşenden biri OBP, yani Orta Öğretim Başarı Puanıdır. Öğrencinin lisede aldığı tüm notların yıl yıl ortalamaları hesaplanır. Sonra 9, 10, 11 ve 12. Sınıf ortalamalarının da ortalaması alınır. Bu, diploma notu dediğimiz notu oluşturur.

Hesaplanan diploma notları 5 ile çarpılarak en küçüğü 250 en büyüğü 500 olmak üzere OBP’ ye dönüştürülür. Bu puan oluşturulurken okul türünün hiçbir önemi yoktur. Öğrencinin fen lisesinden ya da meslek lisesinden mezun olmuş olması herhangi bir fark oluşturmaz. Örneğin diploma notu 75 olan bir öğrenci hangi okuldan mezun olursa olsun OBP’ si 75 x 5=375 olacaktır.

Hesaplanan bu puanın 0,12’si alınarak öğrencinin ham puanına eklenir ve öğrencinin yerleştirme puanı belirlenir. Burada bir öğrencinin alabileceği OBP maksimum 60 minimum  30 puan olmaktadır. Çünkü bir öğrencinin diploma notu en fazla 100 en az 50 olabilir. İşlemi diploma notu en yüksek öğrenci için uyguladığımızda; 100 x 5=500 ve 500 x 0,12=60 elde edilir. Diploma notu en düşük öğrenci için uyguladığımızda ise;  50 x 5=250 ve 250 x 0,12=30 puan alacağını görürüz.

Öğrenciler buradaki 60 puanı görünce bu katkının çok belirleyici olduğu yanılsamasına kapılır. Çalışma stratejilerini de bu yanılsama üzerine kurunca TYT ve AYT’ de çok az etkisi olan okul derslerine de aşırı zaman harcayabilirler. Bu derslerdeki notlarını yüksek tutarak diploma notu avantajı sağlayacaklarını düşünüyorlar. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta liseden mezun olan her öğrenci zaten 30 puanlık katkıyı alıyor. Fark oluşturulabilecek kısım geri kalan 30 puanlık dilim.

obpgrafik

Burada en düşük öğrenciyle en yüksek öğrenciyi karşılaştırmak sağlanan katkının çok fazla olduğu yanılgısını oluşturuyor. Aslında okul derslerine ortalama düzeyde çalışan bir öğrencinin diploma notu mesela 75 civarındadır. Bu öğrenci “diploma notumu yükseltmeliyim” düşüncesiyle sınav müfredatında olmayan dersler için de aşırı çaba harcarsa, hadi diyelim notunu 85 yapsın. İşte üzerinde durulması gereken şey bu farktır. Bu hesaplandığında; yani bir öğrencinin diploma notunun 75 olmasıyla 85 olması arasındaki farkın üniversiteye yerleştirme puanına olan etkisinin, sadece 6 puan olduğu görülür. Bu puanı öğrenci 2-3 soruyla telafi edebilir.

 

Sınavı gündemine almış öğrenciler çoğunlukla 12. Sınıf ve 11. Sınıflardaki öğrencilerdir. Bir 12. Sınıf öğrencisinin diploma notunu oluşturan 9, 10 ve 11. Sınıflar zaten bitti. Sadece 12. Sınıftaki notlarını yükselterek diploma notunu 10 puan arttırması çok yoğun bir çabayı gerektirir. Öğrencinin buna harcayacağı çaba ve zamanı üniversite hazırlığına yöneltmesi daha faydalı bir strateji olacaktır.

Sonuç olarak; üniversite sınavında elbette 1 puanın bile çok önemi var. Ancak bu puanın nereden alınacağını doğru tespit etmek hem emek hem de zamanın daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Bizim önerimiz öğrencilerin, sınav müfredatını gözeterek okul derslerine de bu müfredata bir temel oluşturacağı düşüncesiyle önem vermesi ve bunun dışında birkaç puanlık diploma notu artışı sağlamak için tüm zamanını bu yönde harcamaması  yönündedir.

Unutmayın! İyi bir üniversite hazırlık çalışması diploma notunda oluşacak birkaç puanlık düşüşü fazlasıyla telafi edecektir.