Şehir Bölge Planlama

Şehirde konutlarla, endüstri, ticaret, eğitim, sağlık vb. hizmetler için gerekli alanlarının nerelerde ayrılacağına ve nasıl kullanacağına, binaların nerelere, hangi yoğunlukta yerleştirileceği gibi konularda, karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasında görev alan kişilerin yetiştirilmesi.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Tasarım yeteneğine sahip, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, çizim yapma yeteneği olan, İnceleme-araştırma merakı olan, farklı ekonomik, sosyal, kültürel, fiziki değişimlerin karşısında analiz ve sentez yapabilen kimseler olmalıdır.

El ve parmak becerisi, göz-el koordinasyonu şehir plancılığı mesleği açısından önemli özelliklerdendir. Ayrıca seyahat etmesine engel bedensel özrü bulunmamalıdır.

Şehir Bölge Planlama Kaç Netle Kazanılır? Tıkla Gör
BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Planlama Stüdyosu , Kent, Antropolojiye Giriş,  Ekonomiye Giriş, Kentin Ekonomik Analizi, Kent Plancıları İçin Bilgisayar Programlaması, Kentsel Ulaşım Planlaması, Kentsel Çevre ve Altyapı Planlaması, Kentleşme ve Kent Sosyolojisi,  Plancılar için Ekonomi İlkeleri, İnsan Doğa Sistemlerinin Analiz ve Planlaması, İstatistik.

KARİYER İMKANLARI:

İller Bankası, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  Devlet Planlama Teşkilatı, Kültür ve  Turizm Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve su İşleri Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

Ayrıca, özel bürolarda çalışanlar veya kendi adına büro açanlar da bulunmaktadır. Serbest çalışan şehir plancıları İller Bankası tarafından açılan ihaleye girip şehir imar planlarını hazırlama işini alabilirler.

Şehir (Kent) plancısı çoğunlukla büyük şehirlerde çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ülkemizde özellikle belediyecilik hizmetlerinin daha bilimsel yürütülmesi, planlamaya gereken önemin verilme zorunluluğu söz konusu mesleğin çalışma olanaklarını artırmada katkı sağlayacaktır.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş