Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi Bölümü’nün temel amacı, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında  yönetici, mülki idare amiri, idari yargıç, uzman ya da müfettiş olarak çalışmayı hedefleyen öğrencilere sağlam bir siyasal, sosyal ve hukuki temel edindirmektir.

TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Uluslararası ve yerel düzeydeki siyasal olaylara meraklı, tarih, sosyoloji, ekonomi gibi çok değişik alanlarda bol okuma yapabilecek, insanlara hizmet etmekten hoşlanan, yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek, disiplinli ve titiz çalışan kimseler olmalıdırlar.

SİYASET BİLİMİ KAÇ NETLE KAZANILIR? TIKLA GÖR
BÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Anayasa Hukuku, Siyasal Düşünce, Türk Siyasal Hayatı, Tarih, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Kamu Finansmanı ve İdare Hukuku.

KARİYER İMKANLARI:

Mezunlar başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ve bunlara bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında veya yerel yönetimlerin değişik birimlerinde, bankalarda, medya kuruluşlarında çalışabilirler.

Kaymakamlık, İdari Hakimlik, müfettişlik gibi kariyer mesleklerin sınavlarında başarılı olmaları halinde bu alanlarda da çalışabilirler.

Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, kamuoyu araştırma şirketleri ve uluslararası örgütler de bölüm mezunlarının çalışabileceği yerlerdendir.

Bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş