Özyeğin Üniversitesi

ozyeginuniversitesiic

Kurucu Vakıf Hüsnü M. Özyeğin Vakfı
Toplam Akademisyen Sayısı 166
Toplam Öğrenci Sayısı 2.699
Bulunduğu Şehir İstanbul

FAKÜLTELER VE ÜCRETLER  2017-2018

Sosyal Bilimler Fakültesi 52.500,00 TL
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 52.500,00 TL
Hukuk Fakültesi 52.500,00 TL
İşletme fakültesi 52.500,00 TL
Mühendislik Fakültesi 52.500,00 TL
Sivil Havacılık Yüksekokulu 35.300,00-42.000,00 TL
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 34.500,00-35.800,00 TL

 

 

YURTLAR VE BARINMA OLANAKLARI

Çekmeköy Kampüsü’nde bulunan 1850 kişilik yurt binası, her türlü ihtiyaç ve detay düşünülerek yapılmış tasarımları ve konaklama seçenekleriyle öğrencilerin kendilerini evlerinde hissedecekleri şekilde hizmet veriyor. Yurt binalarında, tek kişiden dört kişilik kapasiteye kadar değişen, içinde buzdolabı bulunan banyolu ve banyosuz odalar; kız ve erkek öğrencilerin ortak kullanım alanında ücretsiz çamaşırhane, bireysel ve grup etüt salonları, dinlenme ve misafir kabul salonu, sinema salonu, TV salonu, kafeterya, revir ve ATM’ler bulunuyor. Kamera sistemi, merkezi ısınma, devamlı sıcak su, güvenlik, ambulans hizmeti ve kablosuz internet erişimi de yurdun sağladığı diğer imkânlar. Yurt kompleksinde ayrıca öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayan, futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile tenis kortu ve fitness salonu da mevcut.

BURSLAR

Lisans programlarına LYS ve YGS sınav sonucuna göre ilk altı tercihleri arasında yer almak kaydıyla tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve yerleştirildiği puan türünde belirli başarı koşullarını sağlayan öğrenciler Üniversiteye girişte aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar.

Sıralama Nakit Burs Yemek Bursu Yurt Bursu*
İlk 100 Aylık 1.200 TL Aylık 425 TL 2 yataklı banyolu oda ücretinden yurt muafiyeti
101 – 1000 Aylık 825 TL Aylık 425 TL 2 yataklı banyolu oda ücretinden yurt muafiyeti
1.001 – 5.000 Aylık 550 TL Aylık 425 TL En düşük oda ücretinden yurt muafiyeti
5.001 – 10.000 Aylık 425 TL Aylık 425 TL En düşük oda ücretinden yurt muafiyeti

 

Burslar bir akademik yıl için Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle sağlanır.

* Yurtta kalmak istemeyen öğrenciler dönem başlarında Öğrenci Hizmetlerine başvuru yaparak yurt bursu yerine ulaşım bursu alabilirler. Ulaşım Bursu Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle aylık 360 TL ulaşım desteğini kapsar.

Öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri program koduna göre üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan burslarından ve aşağıda belirtilen koşullara göre ek burslardan yararlanırlar. Öğrenciye verilen aşağıdaki ek burslardan; öğrenim ücreti muafiyeti burslarından durumlarına uygun olanların her biri tahsis edilir.

LYS ve YGS sınav sonucuna göre İlk 6 (altı) tercihleri arasında yer almak kaydıyla (1)’den (6)’ya kadar maddeler ile belirtilen koşullardan herhangi birini sağlayanlardan %25 Burslukontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %50’ye, %50 Burslu kontenjandan yerleştirilenlerin öğrenim ücreti muafiyetleri %75’e yükseltilir.

(1) IB diploma notu 32 ve üzeri olmak;
(2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak;
(3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak;
(4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olmak;
(5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olmak;
(6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olmak;

(1)’den (6)’ya kadar maddeler de belirtilen uluslararası diploma programları dışındaki liselerden mezun olanlar sadece lise diploma notuna göre veya sadece Özyeğin Üniversitesi’ne ilk 6 tercihi arasında yerleşmesi sebebiyle burs yükseltme olanağından yararlanamaz.

Şehit Çocukları Bursu

LYS ve YGS sınav sonucuna göre Üniversite programlarına yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000’e giren burssuz veya kısmi burslu yerleşen şehit çocuklarına, bu durumlarını şehadetname ile belgelemeleri koşuluyla %20 ilave öğrenim ücreti muafiyeti verilir.

Lisansüstü Öğrenime Destek Bursu

LYS ve YGS sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Özyeğin Üniversitesinden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk yirmi’de yer alan bir üniversiteden doktora programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs sağlanır.

Giriş Bursu Süre ve Devam

Üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan bursları ile ek burslar karşılıksız olup bu bursların süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla beş yıl olmak üzere toplamda en fazla altı akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. Dikey Geçişle kayıt olanlar için burs, İngilizce hazırlık programında en fazla iki yıl, lisans programında ise, intibak sonrası kalan normal öğrenim süresine ilave bir yıl sürelidir.

Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin bursları sona erer. Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda ilgili Senato esaslarına göre bursu kesilebilir.

Öğrenim ücreti muafiyeti bursları akademik başarıdan bağımsızdır. Ancak, nakit, yurt, yemek ve/veya ulaşım ek burslarının devamı için her akademik yılsonu sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları izleyen dönem için sona erer, koşullar sağladığında ek burslar yeniden bağlanır. Nakit, yurt, yemek ve/veya ulaşım ek burslarını alan öğrencilerin, aldıkları ek burslar kayıt yenileme işlemi yaparak derslere devam edilen dönemlerde sağlanır. Kayıt dondurulan veya İngilizce Hazırlık programında dışardan hazırlanan statüye geçtikleri vb Üniversitede öğrenime devam edilmeyen dönemlerde kesilir, tekrar kayıtlı statüye geçtikleri dönem itibari ile yeniden devam eder.

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm bursları sona erer. 2547 sayılı kanunun 44.maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmamış olmaları koşuluyla, tekrar kayıt yaptırılan yılda yeni öğrenciler için geçerli öğrenim ücretine tabi olurlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır.

KAMPÜSTE HAYAT

Öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıracak bir kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanede basılı ve elektronik 100.000’in üzerinde kaynak bulunmaktadır. Çok çeşitli alanlarda kitap, dergi, veri tabanı ve görsel-işitsel kaynaklardan oluşan, her gün büyüyen koleksiyonlara kampüs içinden ve dışından erişilmektedir. Kütüphanede 2 çalışma odası bulunmaktadır.Altunizade Kampüsünün İstanbul Anadolu yakasındaki merkezi konumu ve kampüse ulaşım rahatlığı, üniversite topluluğunun yaşamla iç içe olmasına, şehir yaşamından kopmadan akademik, kişisel ve sosyal faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanımaktadır. Kampüste 450 kişi kapasiteli yurtlar, 1500 öğrenci kapasiteli akademik öğrenim yapıları, teknolojik ve modern 15 uygulamalı laboratuvar, öğrenci merkezi, kütüphane, yemekhane, 350 kişi kapasiteli oditoryum, açık sportif ve rekreatif alanları bulunmaktadır.

ULUSLARARASI EĞİTİM OLANAKLARI

Özyeğin Üniversitesi’nde öğrenciler akademik alanda olduğu gibi sosyal, kültürel ve sportif alanda da desteklenmektedir. Öğrencilerin hem ruhsal hem de bedensel gelişimine katkıda bulunacak olan sportif etkinlikleri üniversitede yürütülmektedir. Sportif faaliyetlerin bir bölümü kampüs içindeki spor alanlarında yürütülürken, bir bölümü de kampüs dışındaki tesislerde yürütülmektedir.

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında Almanya, Fransa Hollanda, Danimarka ve İspanya gibi ülkelerde bulunan üniversitelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde yarı dönem ya da bir akademik yıl süreyle Avrupa’da öğrenim görebilmektedirler.

Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı’nın yanı sıra öğrenciler Kuzey Amerika, Kanada ve Asya’da bulunan anlaşmalı üniversitelerde değişim programı kapsamında öğrenim görme olanağından faydalanabilmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir