Noktalama İşaretleri Konu Özeti

Türk Dil Kurumu’nun belirlediği kurallara uygun olarak, Türkçe’de en çok kullanılan noktalama işaretleri ve bunların doğru kullanımına yönelik örneklerle zenginleştirilmiş

Devamını Oku

Detaylı Ses Bilgisi Özeti

Detaylı Ses Bilgisi Özeti 1. Ses Bilgisine Giriş Ses, akciğerlerden gelen havanın, boğaz ve ağız gibi ses organları aracılığıyla oluşturduğu

Devamını Oku

Cümle Çeşitleri

Aşağıda, YKS sınavına hazırlık amacıyla “Cümle Çeşitleri” konusuna yönelik etkili bir çalışma planı ve ders notları sunuyorum. Bu plan, öğrenme

Devamını Oku

Cümlenin Ögeleri

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavında başarılı olmak için Türkçe dersinin önemli konularından biri olan “Cümlenin Öğeleri” konusuna iyi bir şekilde

Devamını Oku

Sözcükte Yapı

Sözcükte Yapı Türkçede sözcüklerin yapıları, aldıkları ekler ve kökleri bakımından incelenir. Sözcüklerin yapıları, basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üç

Devamını Oku

TYT Ekler Konu Özeti

Sözcüğün Türü Bir sözcüğün türü, o sözcüğün cümlede hangi görevi üstlendiğini gösterir. Sözcüklerin türü, aldığı eklerle değişebilir. Örneğin, “kalem” sözcüğü

Devamını Oku

Tarih Bilimine Giriş Konu Özeti

Tarih: İnsan ve insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, yer ve zaman göstererek, sebep – sonuç ilişkisi içerisinde belgelere

Devamını Oku

Tamlamalar Konu Özeti

İki ya da daha çok sözcüğün, birbirini değişik ilgilerle tamamladığı söz gruplarıdır. Türkçede “sıfat tamlaması” ve “ad tamlaması” olmak üzere

Devamını Oku